Dolina Rospudy

Dolina Rospudy – obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 25 250 ha, w północno-wschodniej Polsce, w woj. podlaskim, na Pojezierzu Suwalskim.
Obszar został wyznaczony w 1991 roku.
Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.
źródło: wikipedia

Dolina Rospudy Mapa
Obszar Doliny Rospudy

Zachęcamy do odwiedzania Doliny Rospudy

Pokoje, miejsca noclegowe, domki letniskowe rozlokowane są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w Polsce północno-wschodniej. Patrz: Noclegi

Dolina Górnej Rospudy
Dolina Rospudy: widok na fragment Jeziora Rospuda Filipowska

Zobacz: Zdjęcia z lotu ptaka: airimage.pl/360