Jezioro Garbaś

Jezioro-Garbas-aerialphoto
Jezioro-Garbas

Garbas – jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów, leżące na terenie Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Przepływa przez nie rzeka Rospuda.

Długie i wąskie jezioro rynnowe, otoczone wzgórzami. Brzegi na ogół wysokie, zbudowane z piasków i żwirów wodnolodowcowych (osadzonych przez wody płynące pod lądolodem skandynawskim w okresie zlodowacenia bałtyckiego). Od zachodu porośnięte lasem świerkowo-sosnowym, od wschodu jezioro otaczają pola i gdzieniegdzie kępy lasu. Na południu jego przedłużeniem jest Jezioro Głębokie. Przy północnym krańcu jeziora znajdują się zagrody wsi Garbas.

Równolegle do rynny, w której leżą jeziora Garbaś i Głębokie, biegnie druga rynna oddzielona zalesionym grzbietem (prawdopodobnie ozowym), z jeziorami: Gatne i Siekierewo.

Garbaś – to akwen o cechach oligotroficznych . Strefa litoralna jest tu wąska, uboga w roślinność nawodną i zanurzoną. Pod względem rybostanu jest to jezioro sielawowo-leszczowe, przy tym obfite w ryby. Zamieszkują tam: leszcze, liny, okonie, szczupaki, płocie, węgorze, miętusy, sieje i sumy. Wodę ma czystą, w partiach głębokich o odcieniu granatowym, w płytszych – szaro-żółto-zielonym. Jest to jezioro o dnie piaszczystym, miejscami żwirowym (otoczaki), o gwałtownych spadkach stoków dna.

Przez jezioro prowadzi szlak kajakowy Rospudy. Na zachodnim brzegu, przy zatoce, znajduje się leśne pole biwakowe. W północnej części zachodniego brzegu wpada do Garbasia rzeczka Jaworkówka, odprowadzająca wody z Jeziora Mieruńskiego. Na wschodnim brzegu znajduje się wioska Matłak, na której terenie odkryto ślady osadnictwa z okresu środkowej epoki kamiennej. Są to najstarsze ślady pobytu człowieka na Suwalszczyźnie.

Powierzchnia: 137,5-152,5 ha
Wymiary: 3,5 × 0,7 km
Głębokość średnia: 20,9 m
Głębokość maksymalna: 48,0 m
Objętość: 31809,7 tys. m3
Klasa jakości wody: II (w roku 2005)
Wysokość lustra: 163,3-164,0 m n.p.m.
Rzeki zasilające: Rospuda
Rzeki wypływające: Rospuda
Miejscowości nadbrzeżne: Matłak
Rodzaj jeziora: rynnowe

źródło: wikipedia

Zobacz: 1) Zdjęcie sferyczne 360° Jezioro Garbaś
Zobacz: 2) Zdjęcie sferyczne 360° Jezioro Garbaś