Jezioro Głębokie

Jezioro Głębokie
Jezioro Głębokie

Jezioro Głębokie – jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo, leżące na terenie Pojezierza Suwalskiego.

Niewielkie jezioro rynnowe, stanowi południowe przedłużenie jeziora Garbaś. Przepływa przez nie rzeka Rospuda.
Po drugiej stronie wzgórza, 300 m od zachodniej krawędzi jeziora, znajduje się jezioro Siekierewo, położone w drugiej, równoległej rynnie polodowcowej.

Jest to małe, bardzo ładnie położone jezioro na szlaku Rospudy. Swoim kształtem przypomina jajo lekko wydłużone ku północy. Ma ono układ południkowy oraz bardzo słabo rozwiniętą linię brzegową. Nad wodą brzegi są niskie, a następnie wznoszą się i są dość wysokie porośnięte lasem sosnowo – świerkowym z dużą domieszką drzew liściastych. est to akwen eutroficzny. Dno jeziora jest piaszczyste, w wielu miejscach z mułem. Woda jest czysta o barwie ciemnozielonawo – żółtej. Przybrzeżną ławicę porasta pierścień szuwarów, natomiast litoral bogaty w roślinność zanurzoną.

Powierzchnia: 10,0-12,5 ha
Wymiary: 0,5 × 0,4 km
Głębokość średnia: 8,0 m
Głębokość maksymalna: 17,5 m
Objętość: 800,0 tys. m3
Klasa jakości wody: III (w roku 1990)
Wysokość lustra: 161,5-162,8 m n.p.m.

źródło: wikipedia

Zobacz: Zdjęcie sferyczne 360° Jezioro Głębokie