Jezioro Rospuda Filipowska

Jezioro Rospuda Filipowska

Rospuda Filipowska – jezioro w północno-wschodniej Polsce, na Pojezierzu Suwalskim, dawniej województwie trockim, dawniej na granicy Żmudzi, dawniej Jadźwingów

Rzeka Rospuda przepływa przez jezioro Rospuda Filipowska.

Jezioro-Rospuda
Jezioro-Rospuda

Rospuda Filipowska

Długie i wąskie jezioro rynnowe w kształcie lekko wygiętego łuku: od zachodu na wschód, a potem na południowy wschód.

Brzegi wysokie, zbudowane z osadów wodnolodowcowych (akumulowanych przez wody płynące pod lądolodem skandynawskim w okresie zlodowacenia bałtyckiego), głównie z piasków i żwirów z głazami narzutowymi.

Najwyższym fragmentem zatopionego grzbietu ozowego stała się zadrzewiona wysepka.

Po południowej stronie jeziora, 200 m od jego brzegu ciągnie się drugie, mniejsze jeziorko – Wysokie.

Na południowym krańcu łączy się, poprzez przesmyk, z kolejnym jeziorem położonym na tej samej wysokości – Kamiennym.

Szlak kajakowy Rospuda rzeka / jezioro / rzeka. Miejsca biwakowe na krańcach jeziora.

Jezioro Rospuda

Powierzchnia: 344 ha
Długość: 5.8 km
Szerokość: do 0.8 km
Maksymalna głębokość: 38.9 m
Wysokość n.p.m.: 173 m

źródło: wikipedia

Świerszcze wieczorem
Świerszcze wieczorem

Domek Długie Garbaś Głębokie Kamienne Okrągłe pokoje Rospuda Siekierowo Sumowo

aćwingowie lub Jaćwięgowie – pogański lud zachodniobałtycki, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami, zamieszkujący do późnego średniowiecza obszar pomiędzy środkowym NiemnemNarwią a Wielkimi Jeziorami Mazurskimi[1]. Mówili zrozumiałym dla Litwinów i Prusów słabo poznanym językiem jaćwieskim. w 35% Pojaćwieska Suwalszczyzna